Rażenie prądem lub piorunem

W razie rażenia prądem lub piorunem powstaje oparzenie skóry, zahamowanie oddechu i utrata przytomności wskutek po­ rażenia układu nerwowego. Pierwszą czynnością ratowniczą jest wyłączenie człowieka spod działania prądu, albo usunięcie pora­żonego od źródła prądu. Robi się to zabezpieczając własne ręce gumowymi rękawicami lub suchymi szmatami i staje się na do­ wolnym izolatorze (np. talerzach, szklanych popielniczkach). Ra­żonego chwyta się za odzież, a nie za odkryte ciało. Jeśli rażony nie oddycha, stosuje się sztuczne oddychanie i wstrzykuje się środki pobudzające oddech.

Comments are closed.