Oparzenia

Oparzenia skóry powstają wskutek działania ciepła (para wdna, gorące ciecze, gorące metale) oraz z powodu długotrwałego opalania się.
Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach oparzeń mil celu złagodzenie bólu, walkę ze wstrząsem, zapobieżenie objawom zatrucia ogólnego i zakażenia oraz walkę z tymi objawami.
Pierwsza pomoc polega na nałożeniu opatrunków jałowych, podaniu gorącego napoju i szybkiej ewakuacji do najbliższego punktu medycznego. Odsłaniając miejsca oparzone nie należy odrywać bielizny, lecz obciąć ją dookoła. Nie wolno na oparzenia kłaść żadnych substancji tłustych.

Comments are closed.