Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można ją otrzymać w wojewózkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Upoważnia nas ona do korzystnia z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terenie Uni Europejskiej, Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podczas wyjazdu każdy  musi mieć swoją kartę. Termin jej wazności to tylko 2 miesiące. Nie należy zapominać, że świadczeń w ramach EKUZ udziela tylko i wyłacznie  publiczna zdrowia.
Karta jest wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego państwa członkowskiego, np:
w celach turystycznych;
w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych;
w celu podjęcia studiów;
pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Zachowaj wszystkie zaświadczenia i rachunki. Mogą one posłużyć do odzsykania poniesionych kosztów po powrocie do kraju.

Comments are closed.