Zwichnięcia

Zwichnięcia powstają w wyniku urazu na staw (np. łokcio­wy, barkowy, kolanowy, biodrowy itp.), po którym następuje wysunięcie się główki kości z panewki, najczęściej połączone z uszkodzeniem torebki stawowej. Na zewnątrz objawia się to zniekształceniem stawu, bólem i obrzękiem, często zasinieniem.
Zwichniętą i bolącą kończynę należy unieruchomić i przenieść (doprowadzić) chorego do lekarza.

Comments are closed.