Zatrucia

Udzielając pomocy zatrutemu należy usunąć go spod działania trucizny, wyeliminować z ustroju truciznę nie wchłoniętą i unieszkodliwić znajdującą się już w ustroju.
W razie zatrucia pokarmowego należy jak najszybciej skie­rować do szpitala.
Zatrucia środkami nasennymi następują najczęściej na tle samobójczym. Nieprzytomnego należy natychmiast przewieźć do szpitala. U przytomnego wywołać wymioty, podać mu środki nasercowe i skierować go do szpitala. Nie wolno choremu pozwo­lić zasnąć.
W przypadku zatrucia kwasami nie wolno wywoływać wy­miotów. Podaje się do picia mleko, wodę, wodę z magnezją, biał­ka kurze.
Zatrucie gazem rozpoznaje się po zapachu gazu. Nie wolno w pomieszczeniu zapalać zapałki, gdyż można spowodować wy­buch. Należy otworzyć okna i drzwi, przewietrzyć pomieszcze­nie i wynieść zatrutego na powietrze. Jeśli nie oddycha, stosuje się sztuczne oddychanie i wzywa lekarza.
Czad nie ma zapachu i wydobywa się ze źle działających pie­ców opalanych węglem lub drewnem. Lżej zatruty skarży się na bóle i zawroty głowy, często ma wymioty, traci przytomność.
Postępowanie z lżej i ciężej zatrutymi, nieprzytomnymi jest takie samo jak i z zatrutymi gazem. Podaje się środki nasercowo, przenosi się na świeże powietrze i wzywa lekarza.

Comments are closed.