Utonięcia

Człowiek tonący ginie wskutek uduszenia, gdyż woda dostaje się do płuc i zamyka dostęp powietrza. Należy więc działać bar­dzo szybko. Tonącego kładzie się na plecach na ziemi. Jeśli zęby są ściśnięte, rozchyla się je i usuwa palcem muł, wodorosty czy piasek z jamy ustnej. Następnie podkłada się pod łopatki np. zwi­nięte ubranie i wykonuje się sztuczne oddychanie. Po powrocie oznak życia rozciera się ciało, okrywa i podaje środki naserco­we. Jeśli mamy je w zastrzykach, stosuje się je już w okresie, kiedy tonący jest nieprzytomny. Jeżeli stan chorego pozwala na przenoszenie go i transportowanie, przewozi się go do szpi­tala.
Sztuczne oddychanie należy wykonywać do dwóch godzin, chy­ ba że wezwany lekarz podejmie inną decyzję.

Comments are closed.