Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ma niejednokrotnie decydujące znaczenie w dalszym przebiegu leczenia chorego. Postępowanie musi więc być zdecydowane i energiczne. Nieumiejętnie udzialona pomoc może natomaist przynieśc szkodę  ratowanemu lub przysporzyć mu cierpień. Szczególnego znaczenia nabiera pierwsza pomoc w tych wypadkach, gdzie pomoc lekarska nie może nadejść natychmiast.
Przyst epując do udzielania pomocy trzeba przemyśleć  swe postępowanie. Należy ustalić, jakiej pomocy wymaga poszkodowany i w jakiej kolejności wykonać czynności ratownicze. O ile stan poszkodowanego na to pozwala, należy umieścić go w jak najwygodniejszych warunkach, gwarantując mu spokój, a osobie ratującej miejsce do pracy.  Jeżeli zachodzi konieczność udzielenie pomocy lekarskiej, trzeba ustalić, czy poszkodowany może znieśc dogę do punktu tej pomocy, czy koneiczne jest  przybycie lekarza na miejsce. W czasie transportu należy zapewnić poszkodowanemu opiekę i doraźną pomoc.
Najczęściej spotykamy się z:
Omdlenie
Udar cieplny i słoneczny
Utonięcia
Rażenie prądem lub piorunem
Zatrucia
Oparzenia
Złamania
Zwichnięcia

Comments are closed.