Udar cieplny i słoneczny

Udar cieplny może wystąpić w wyniku silnego przegrzania organizmu, np. w czasie długiego marszu w­ nieodpowiednim ubiorze. Udar cieplny objawia się następująco; podwyższa się tempe­tura ciała, przyspiesza tętno, skóra staje się sucha, zaczerwieniona i gorąca, twarz czerwienieje, na skroniach ukazują się napięte naczynia krwionośne, człowiekowi robi się słabo, duszno i może on nawet stracić przytomność.
Ratując dotkniętego udarem należy przeprowadzić go lub prze­nieść w miejsce przewiewne, zaciemnione, rozpiąć mu ubranie, oraz podać do picia ciepłą herbatę lub Wodę lekko osoloną i środki nasercowe oraz wezwać lekarza. W przypadku zatrzymania od­ dechu stosuje się sztuczne oddychanie.
Udar słoneczny, podobnie jak cieplny, może powstać wskutek przegrzania przez ciepło słoneczne, np. w czasie zajęć lub pracy bez nakrycia głowy w warunkach silnego nasłonecznienia.  Czło­wiek, u którego występują objawy udaru słonecznego, skarży się na ból i zawroty głowy, osłabienie, dreszcze; czasem ma wymioty, twarz czerwoną, tętno przyspieszone; występuje u niego nie­ pokój; duszność, a nawet utrata przytomności.
Chorego należy umieścić w pomieszczeniu zaciemnionym, na głowę kłaść chłodne okłady, podać środki przeciwbólowe i prze­ciwgorączkowe oraz nasercowe. Należy również wezwać lekarza, który zleci dalsze postępowanie.

Comments are closed.