Ubezpieczony w podróży.

Wyjeżdżając za granicę, pamiętaj o ubezpieczeniu.
W razie potrzeby pokryje ono w całości lub w części koszty­ pomocy lekarskiej, które za granicą są bardzo wysokie. Uzpieczenie ma zastosowanie również w przypadku kradzieży czy zgubienia bagażu i stanowi pewną rekompnsatę poniesionych strat.  Ważne jest dopasowanie ubezpieczenia do charakteru wyjazdu, np: planując nurkowanie, lub loty na paralotni, warto zadbać o wyższe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  Ubezpieczenie powinno obejmować już dzień wyjazdu, ponieważ w drodze także może coś się zdarzyć.

Jeżeli jedziesz indywidualnie, ubezpieczenie się spada na Twoje barki. Podczas wyjazdu z biurem podróży ma ono obowiązek ubezpieczyć podróżnych od kosztów le­czenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Warto jednak samemu zainteresować się ubezpieczeniem i w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z oferowa­ną przez biuro polisą – najważniejsze informacje są zawarte ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Następnie zastanów się, czego miałoby dotyczyć dodatkowe ubezpie­czenie. Dopiero wtedy zawrzyj ubezpieczenie uzupełniające. W obu przypadkach dokładnie przeczytaj warunki polisy.

Zanim zdecydujesz się na dane towarzystwo ubezpieczeniowe  zorientuj się, jakie typy ubezpieczeń oferuje. Zwróć uwagę na wysokość ubezpieczenia, jego zakres i obszar, jaki obejmu­je.  Niektóre ubezpieczenia pokrywają także koszty związane z odwołaniem podróży lub wcześniejszym powrotem z urlopu z powodu ważnych przyczyn losowych.
Ubezpieczenie musi zostać zawarte w odpowiednim czasie. Te warunki moga byc indywidulane w zależności od biura.
Istnieje możliwość zawar­cia ubezpieczenia, które łączy ubezpieczenie po­dróży z ubezpieczeniem bagażu. Jeśli podróżujesz wielokrotnie w ciągu roku, przekalkuluj, czy nie opłacałoby się zawrzeć ubezpiecze­nia całorocznego.
Praktycznie każdy ubez­pieczyciel oferuje pomoc potrzebną w razie nieszczęśliwego wypadku za granicą (kon­takt za pomocą serwisu alarmowego). Pamiętaj o tym, aby specjalny numer alarmowy był zawsze pod ręką.
Weź ze sobą kopię polisy oraz warunków ubezpieczenia, a oryginał zostaw w domu.
W przypadku wystąpienia szkody jak najszybciej skontaktuj się ze towarzystwem lub doradcą ubezpieczeniowym. Często obowiązuje określony termin, w trakcie którego należy wnieść roszczenie.
W przypadku zgubienia lub kradzieży bagażu zawsze występuj o zaświadczenie z policji, nawet jeśli formalności będą koszto­ wały trochę czasu i wysiłku. Gdy już znajdziesz się w domu, będziesz tego absolutnie potrzebował do procedury ubezpie­czeniowej.

Comments are closed.